Μαθήματα
-1
archive,category,category-636,bridge-core-1.0.5,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Μαθήματα

Κατεύθυνση 1 Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM109Υ03 Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 MM109Υ01 Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 MM109Υ02 Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 15 468 21.0 MM109Ε01 Αεροδυναμική ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε01 Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ενέργειας ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε02 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε02 Ασφάλεια Εργασίας - Εργονομία ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε03 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 8 260 9.0 Σύνολα 23 698 30.0 Κατεύθυνση 2 Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM209Υ01 Μηχατρονική ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 MM209Υ03 Οχήματα Εδάφους ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 MM209Υ02 Τεχνολογίες Προσθετικών Κατασκευών (3D-Printing) ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 Σύνολα υποχρεωτικών...

Κατεύθυνση 1 Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM108Υ01 Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 6.0 MM108Υ02 Θερμικές Στροβιλομηχανές ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 6.0 MM108Υ03 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 6.0 Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 15 468 18.0 MM108Ε01 Θερμοδυναμική ΙΙ ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM108Ε02 Φαινόμενα Μεταφοράς ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε01 Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε02 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε03 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε04 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 12 390 12.0 Σύνολα 27 858 30.0 Κατεύθυνση 2 Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM208Υ01 Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM) ΕΠ...

Κατεύθυνση 1 Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM107Υ01 Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός ΙΙ ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM107Υ02 Μηχανική των Ρευστών ΙΙ ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM907Υ01 Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM907Υ02 Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 20 468 22.0 MM107Ε01 Περιβαλλοντική Μηχανική ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε01 Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε02 Ηλεκτρικά, Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Κίνησης ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε03 Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε04 Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 8 390 8.0 Σύνολα 28 858 30.0 Κατεύθυνση 2 Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM207Υ01 Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM207Υ02 Κατεργασίες...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM010Υ00 Διπλωματική εργασία ΕΠ (Ε/Ε) ΔΥ 30.0 Σύνολα - - 30.0 ...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM209Υ01 Μηχατρονική ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 MM209Υ03 Οχήματα Εδάφους ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 MM209Υ02 Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής (3D-Printing) ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 2 15 468 21.0 MM209Ε01 Αντίστροφη Μηχανολογική Σχεδίαση  (Reverse Engineering) ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM209Ε02 Βιομηχανική Ρομποτική ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM209Ε03 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε02 Ασφάλεια Εργασίας - Εργονομία ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε03 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 2 8 260 9.0 Σύνολα 23 698 30.0 ...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM109Υ03 Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 MM109Υ01 Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 MM109Υ02 Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 7.0 Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 15 468 21.0 MM109Ε01 Αεροδυναμική ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε01 Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ενέργειας ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε02 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε02 Ασφάλεια Εργασίας - Εργονομία ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 MM109Ε03 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.5 Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 8 260 9.0 Σύνολα 23 698 30.0 ...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM208Υ01 Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM) ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 6.0 MM208Υ02 Θερμικές Κατεργασίες Μεταλλικών Υλικών ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 6.0 MM208Υ03 Ταλαντώσεις - Δυναμική Μηχανών ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 6.0 Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 2 15 468 18.0 MM208Ε01 Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών Υλικών ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM208Ε02 Μοντελοποίηση & Υπολογισμός Κατασκευών (CAE) ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM208Ε03 Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε01 Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε02 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε03 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε04 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM108Υ01 Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 6.0 MM108Υ02 Θερμικές Στροβιλομηχανές ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 6.0 MM108Υ03 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 6.0 Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 15 468 18.0 MM108Ε01 Θερμοδυναμική ΙΙ ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM108Ε02 Φαινόμενα Μεταφοράς ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε01 Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε02 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε03 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM908Ε04 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 12 390 12.0 Σύνολα 27 858 30.0 ...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM207Υ01 Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM207Υ02 Κατεργασίες Μορφοποίησης ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM907Υ01 Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM907Υ02 Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 2 20 468 22.0 MM207Ε01 Μηχανική Επιφανειών ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM207Ε02 Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε01 Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε02 Ηλεκτρικά, Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Κίνησης ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε03 Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε04 Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 2 8 390 8.0 Σύνολα 28 858 30.0 ...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM107Υ01 Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός ΙΙ ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM107Υ02 Μηχανική των Ρευστών ΙΙ ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM907Υ01 Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 MM907Υ02 Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΕΠ (Ε/Ε) 5 156 5.5 Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 20 468 22.0 MM107Ε01 Περιβαλλοντική Μηχανική ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε01 Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε02 Ηλεκτρικά, Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Κίνησης ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε03 Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 MM907Ε04 Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης ΕΠ (Ε/Ε) 4 130 4.0 Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 8 390 8.0 Σύνολα 28 858 30.0 ...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM006Υ01 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.5 MM006Υ02 Επιχειρησιακή έρευνα ΕΠ (ΕΥ) 3 104 4.0 MM006Υ03 Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός Ι ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.5 MM006Υ04 Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.5 MM006Υ05 Τεχνικοοικονομική Ανάλυση ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.5 MM006Υ06 Ξένη Γλώσσα - Τεχνική Ορολογία (*) ΕΠ (ΕΥ) 3 104 Σύνολα 26 832 30.0 (*) Υποχρεωτικό μάθημα που δεν προσμετρά στο βαθμό του διπλώματος και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος με 4.0 ECTS ...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM005Υ01 Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτρονικά Ισχύος ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.0 MM005Υ02 Μετάδοση Θερμότητας ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.0 MM005Υ03 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.0 MM005Υ04 Ρευστοδυναμικές Μηχανές ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.0 MM005Υ05 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.0 Σύνολα 25 780 30.0 ...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM003Υ01 Εφαρμοσμένη Στατιστική Υ (ΓΥ) 5 156 6.0 MM003Υ02 Θερμοδυναμική Ι ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.0 MM003Υ03 Μαθηματικά ΙΙI Υ (ΓΥ) 5 156 6.0 MM003Υ04 Στοιχεία Μηχανών Ι ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.0 MM003Υ05 Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΕΠ (ΕΥ) 5 156 6.0 Σύνολα 25 780 30.0 ...

Κωδικός Μάθημα Τύπος ΔΩ ΦΕΕ ΠΜ MM002Υ01 Αντοχή των Υλικών ΕΠ (ΕΥ) 5 156 5.5 MM002Υ02 Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία Υ (ΓΥ) 5 156 5.5 MM002Υ03 Μαθηματικά ΙΙ Υ (ΓΥ) 5 156 5.5 MM002Υ04 Μηχανική ΙI Υ (ΓΥ) 4 130 4.5 MM002Υ05 Μηχανολογική Σχεδίαση - CAD II ΕΠ (ΕΥ) 5 156 5.5 MM002Υ06 Μηχανουργική Τεχνολογία Ι ΕΠ (ΕΥ) 3 104 3.5 Σύνολα 27 858 30.0 ...