Εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος “Κατεργασίες Μορφοποίησης”

Εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος “Κατεργασίες Μορφοποίησης”

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος “Κατεργασίες Μορφοποίησης” πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικού συνδέσμου επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω διαθέσιμα εργαστηριακά τμήματα:

(1) Δευτέρα 17:00-19:00  (2) Δευτέρα 19:00-21:00

(3) Τρίτη 17:00-19:00  (4) Τρίτη 19:00-21:00

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 14/10/21.

Η εγγραφή των φοιτητών/τριών θα επικυρωθεί με την προσέλευσή τους τις ώρες των αντίστοιχων εργαστηριακών τμημάτων.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ