Εγγραφές Tεχνικοοικονομική Ανάλυση – Επιχειρησιακή Έρευνα – Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων

Εγγραφές Tεχνικοοικονομική Ανάλυση – Επιχειρησιακή Έρευνα – Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-

https://ops.mech.uniwa.gr/

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα και Ασκήσεις Πράξης των μαθημάτων

Tεχνικοοικονομική Ανάλυση (Ζ’ Εξάμηνο)

Επιχειρησιακή Έρευνα (Ζ’ Εξάμηνο)

 Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων (Η’ Εξάμηνο)

πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle στα αντίστοιχα μαθήματα (ακολουθούν οδηγίες στη σελίδα 2).

 Οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές για το διάστημα 06/03-10/03/23

Η εγγραφή των φοιτητών θα επικυρωθεί με την προσέλευσή τους τις ώρες και μέρες των αντίστοιχων Τμημάτων Εργαστηρίων.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ

ΘΕΩΡΙΑ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

 ΠΕΜΠΤΗ_10.00- 13.00

Κλειδί εγγραφής : OPER23

Moodle URL: https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=1242

————————————————————————————————————————————————————————

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΙΤΗ 11.00- 13.00

Κλειδί εγγραφής: ENSYS23

Moodle URL: https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=1243

————————————————————————————————————————————————————————

TΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ_11.00-13.00 –  ΔΕΥΤΕΡΑ_13.00-15.00 – ΤΕΤΑΡΤΗ_14.00-16.00 – ΠΕΜΠΤΗ_16.00-18.00

Κλειδί εγγραφής:  TECH23

Moodle URL: https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=249