Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια – Επαναληπτικό Μάθημα Θεωρίας

Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια – Επαναληπτικό Μάθημα Θεωρίας

Tην Πέμπτη 27/6 και ώρα 10:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα θεωρίας στην αίθουσα Β218.