Ανάρτηση Γ έκδοσης ωρολόγιου προγράμματος εαρινού εξαμήνου 2020-2021.

Ανάρτηση Γ έκδοσης ωρολόγιου προγράμματος εαρινού εξαμήνου 2020-2021.

H Γ έκδοση του προγράμματος έχει αναρτηθεί εδώ.

Οι δύο αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη Β έκδοση του προγράμματος,
αφορούν την μεταβολή της ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
από Τρίτη σε Δευτέρα και την πρόσθεση μίας ώρας φροντιστηρίου στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ.