Αναβολή παροχής διευκρινήσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι»

Αναβολή παροχής διευκρινήσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι»

Η προγραμματισμένη συνάντηση της Παρασκευής 11 Μαρτίου στο Εργαστήριο Ρευστομηχανικής (Γ014) στις 09.00-11.30 για την επίλυση αποριών και παροχή διευκρινήσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «Θερμοδυναμική Ι», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2021-22, αναβάλλεται λόγω θέματος υγείας.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την πραγματοποίησή της.

 

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος – Στέφανος Νίκας