Ψυλλάκη Πανδώρα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

psyllaki@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1292

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://triblab.mech.uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

αίθ. B020 , Κτήριο Β, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 12:30 - 14:00

Σπουδές

07/95-03/99: Διδακτορικό δίπλωμα Ε.Μ.Π., με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Δομή και τριβολογική συμπεριφορά κεραμικών επιστρωμάτων αποτεθέντων με προηγμένες τεχνικές σε διάφορα υποστρώματα», η οποία εκπονήθηκε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με την Ecole des Mines de Paris.

09/86-02/92: Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού Ε.Μ.Π., με βαθμό 7.53/10.00 (σειρά εισαγωγής: 3η). Η διπλωματική εργασία με τίτλο: “Μελέτη σχηματισμού επιφανειακών κραμάτων Cr στο κράμα Cu-Zn με ηλεκτρολυτική απόθεση και δευτερογενή τήξη με laser υψηλής ισχύος” εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Ecole Centrale des Arts et Manufactures (Paris), στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Προηγμένες τεχνικές δημιουργίας μεταλλικών και κεραμικών επιστρωμάτων σε διάφορα υποστρώματα με Φυσική/ Χημική Εναπόθεση Ατμών (PVD/ CVD), θερμικό ψεκασμό και θερμοχημικές διεργασίες.
 • Τεχνικές επιφανειακής κατεργασίας υλικών με χρήση πηγών laser και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ελεγχος ποιότητας και χαρακτηρισμός της μικροδομής, των ιδιοτήτων και της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών.
 • Ανάλυση Αστοχίας υλικών και μηχανολογικών κατασκευών κατά τη χρήση τους σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας.
 • Ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων και ερευνητικού προσωπικού.

 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 1. Mourlas, E. Pavlidou, G. Vourlias, J. Rodríguez, P. Psyllaki: «Concentrated solar energy for in-situ elaboration of wear-resistant composite layers. Part I: TiC and chromium carbide surface enrichment of common steels», Surface & Coatings Technology, 377 (2019) Article number: 124882.
 2. Psyllaki, A. Mourlas, G. Vourlias, E. Pavlidou, M. Vardavoulias: «Influence of microstructure flaws on the tribological performance of Cr-based thermal-sprayed ceramic coatings», Ceramics International, 45 (2019) 19360-19369.
 3. P. Psyllaki, G. Pantazopoulos, A. Pistoli, “Degradation of stainless steel grids in chemically aggressive environment”, Engineering Failure Analysis, 35 (2013) 418-426.
 4. -M. Karamboiki; A. Mourlas, P Psyllaki, J. Sideris: “Influence of microstructure on the sliding wear behavior of nitrocarburized tool steels”, Wear, 303(1-2) (2013) 560-568.
 5. Psyllaki, G. Pantazopoulos, H. Lefakis: “Metallurgical evaluation of creep-failed superheater tubes”, Engineering Failure Analysis, 16(5) (2009) 1420-1431.
 6. Manda, P.P. Psyllaki, D.N. Tsipas, P.T. Koidis: “Observations on an in-vivo failure of a titanium dental implant/abutment screw system: A case report”, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 89B (1) (2009) 264-273.

 

Προπτυχιακά μαθήματα

Υποχρεωτικού χαρακτήρα

 • Κατεργασίες Μορφοποίησης
 • Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (συνδιδασκαλία με κ. Νικολαϊδη)

Μαθήματα επιλογής

 • Μηχανική Επιφανειών
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Μηχανουργική Κατεργασία ΙΙ

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Ως συνεργαζόμενη διδάσκουσα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χημεία & Τεχνολογία Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (από το 2005), διδασκαλία των ακολούθων:

 • «Αστοχία υλικών & κριτήρια επιλογής τους για βιομηχανικές εφαρμογές» (χειμερινό εξάμηνο)
 • «Επιφανειακές κατεργασίες μεταλλικών υλικών για βιομηχανικές εφαρμογές» (εαρινό εξάμηνο)

 

Βιογραφικό