ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡ.ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ