Ανακοινώσεις για Μαθήματα

Ενημερώνουμε πως την Πέμπτη 17/6 και την Παρασκευή 18/6 θα πραγματοποιηθεί  η τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, τις αντίστοιχες ώρες για κάθε εργαστηριακό τμήμα, δηλαδή: Πέμπτη  17:00-19:00, Πέμπτη 19:00-21:00 και Παρασκευή 17:00-19:00.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν σήμερα  *Δευτέρα 5 Απριλίου 2021*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές δύνανται να τροποποιήσουν ως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων από 01/04/2021  έως και 10/04/2021 αποστέλλοντας την αίτηση ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος mech@uniwa.gr.

Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων, έχουν τη δυνατότητα από 01/04/2021 έως και 10/04/2021 να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος mech@uniwa.gr αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
Περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 4η /18-03-2021 Συνεδρίαση της, ενέκρινε την  τροποποίηση του ανώτατου ορίου ωρών δηλώσεων μαθημάτων μετά από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών.

Οι φοιτητές έως και το δέκατο (Ι0) εξάμηνο σπουδών στις ανανεώσεις δήλωσης μαθημάτων δύναται να δηλώνουν  40 ώρες ανά εβδομάδα. 

Σημειώνουμε ότι δεν τροποποιήθηκε το ανώτατο όριο ωρών για τις δηλώσεις των φοιτητών επί Πτυχίο, ...

Περισσότερα

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. ...

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές,

τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα θεωρίας στην Αντοχή των Υλικών για το εαρινό εξάμηνο 2021 θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη 17:00-21:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24/03/2021 στις 17:00. Παρακαλώ να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Microsoft Teams μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a680debefdae8428ea625abe1e6427b07%40thread.tacv2/conversations?groupId=be54819d-5a30-4297-83c9-f809bd947cf6&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Οι σημειώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας του e-class. Παρακαλώ να εγγραφείτε στο μάθημα το οποίο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH205/

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο προγραμματισμός του μαθήματος 601 “Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί” τροποποιήθηκε ως σημεία κατωτέρω.

(1) Ειδικώς για την εβδομάδα 8-12 Μαρτίου
Οι διαλέξεις και ασκήσεις πράξεις θα λάβουν χώρα την Τρίτη 9 Μαρτίου, με ωράριο ως κατωτέρω.
Τρίτη 9 Μαρτίου 1300-1500 διαλέξεις θεωρίας,
Τρίτη 9 Μαρτιου 1800-1900 ασκήσεις πράξης – εισαγωγική παρουσίαση, τμήμα Α’,
Τρίτη 9 Μαρτιου 1900-2000 ασκήσεις πράξης – εισαγωγική παρουσίαση, τμήμα Β’,
Τρίτη 9 Μαρτιου 2000-2100 ασκήσεις πράξης – ...

Περισσότερα

Για το μάθημα “Μηχανική των Ρευστών Ι”  προστέθηκε η  επιλογή

Παπαϊωάννου Άγγελος, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ, ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86055189.

Σημείωση! Όποιος φοιτητής προμηθευτεί το ανωτέρω σύγγραμμα  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “Μηχανική των Ρευστών ΙΙ” στο Ζ’ εξαμ. σπουδών (δηλ. η ύλη του μαθήματος περιέχεται στο εν λόγω σύγγραμμα).

...
Περισσότερα

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια, ότι οι εγγραφές εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν online μέσω της πλατφόρμας moodle. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο μάθημα (αυτοεγγραφή) με κλειδί εγγραφής exek2021, και στη συνέχεια να κάνουν εγγραφή στο εργαστηριακό τμήμα που επιθυμούν. Η σχετική διαδικασία εγγραφής θα είναι ενεργή στο χώρο του μαθήματος στην ενότητα «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» από Τρίτη 02/03/2021 και ώρα 17:00 έως Πέμπτη 04/03/2021 και ώρα 09:οο (π.μ). ...

Περισσότερα

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, ότι οι εγγραφές Φροντιστηριακών Τμημάτων θα γίνουν online μέσω της πλατφόρμας moodle. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο μάθημα (αυτοεγγραφή) με κλειδί εγγραφής mepe2021, και στη συνέχεια να κάνουν εγγραφή στο φροντιστηριακό τμήμα που επιθυμούν. Η σχετική διαδικασία εγγραφής θα είναι ενεργή στο χώρο του μαθήματος στην ενότητα «Εγγραφές σε Φροντιστηριακά Τμήματα_ΕΑΡ2021» από Τρίτη 2/03/2021 έως Κυριακή 7/03/2021 και ώρα 24:00. ...

Περισσότερα

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη, ότι οι εγγραφές εργαστηρίου θα γίνουν online μέσω της πλατφόρμας moodle. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο μάθημα (αυτοεγγραφή) με κλειδί εγγραφής env2021, και στη συνέχεια να κάνουν εγγραφή στο εργαστηριακό τμήμα που επιθυμούν. Η σχετική διαδικασία εγγραφής θα είναι ενεργή στο χώρο του μαθήματος στην ενότητα «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» από Τρίτη 02/03/2021 και ώρα 9:00 έως  Σάββατο 06/03/2021 και ώρα 23:59. ...

Περισσότερα

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2020-2021 θα γίνουν μέσω του Web από τη σελίδα https://sso.uniwa.gr/ την περίοδο  01/03/2021 έως και 07/03/2021.

  Τονίζεται:

  • ότι η επιτυχής ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνη των ίδιων των φοιτητών.
  • Κατόπιν αυτού όλοι οι φοιτητές οφείλουν να εκτυπώνουν τη δήλωση μαθημάτων τους,
...
Περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ” ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-CLASS ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ. ΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ MS-TEAMS ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 10/3/2021.

Οι εγγραφές για το μάθημα “ Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών” του εαρινού εξαμήνου 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH203/

Κατά την εγγραφή σας στο μάθημα, να συμπληρώνετε τα ζητούμενα στοιχεία σας όπως αναφέρονται στο φοιτητολόγιο, με το email του ιδρυματικού λογαριασμού σας.

Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις για το μάθημα θα παρέχονται στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass.

...
Περισσότερα

Οι εγγραφές στα θεωρητικά και εργαστηριακά τμήματα των μαθημάτων:

  1. Μηχανολογική Σχεδίαση-CAD ΙI
  2. Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC/CAM)
  3. Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE)

θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μόνο με χρήση ιδρυματικού email, από Δευτέρα 01/03/2021 13:00 έως και Παρασκευή 05/03/2021 23:59, ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές (παλαιοί και νέοι) που θα παρακολουθήσουν το μάθημα  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, να εγγραφούν στο eclass άμεσα (Ομάδα Παρακολούθησης Διαλέξεων).

Οι εγγραφές στο μάθημα “Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών Υλικών” πραγματοποιούνται μέσω eclass από Δευτέρα 1/3 έως Πέμπτη 11/3 στις 18.00. Περαιτέρω διευκρινήσεις δίνονται στην αναρτημένη ανακοίνωση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Την  Δευτέρα 01/03/2021, 9:00πμ, σύμφωνα και με το αναρτημένο πρόγραμμα του Τμήματος, θα γίνει το πρώτο μάθημα ΜΕΚ ΙΙ Θεωρίας.

Επισημαίνεται ότι τα πρώτα μαθήματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, τόσο για την ενημέρωσή σας σε σχέση με τα διαδικαστικά του μαθήματος, όσο και για την κατανόηση των βασικών αρχών, χωρίς την οποία θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα να καταλάβει κάποιος τα επόμενα θέματα.

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί ήδη στο eclass του μαθήματος θα πρέπει να το κάνουν το συντομότερο. ...

Περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Θ.Ψ.Κ. Ι, ότι τα μαθήματα αρχίζουν την Τρίτη 2/3/2021 και ώρα 10:00. Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MSTeams.

Ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται την προγραμματισμένη ώρα με το παρακάτω link χωρίς να ζητάει να του γίνει αποδοχή.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af42002501d754628a0dfce79e0d63a91%40thread.tacv2/1614009029942?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%225de0c86c-56f3-4e2a-8c33-1946d410b9cf%22%7d

Από την Τρίτη 09/3/2021 θα αρχίσει το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διαλέξεων για το μάθημα ‘’ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ’’, σύγχρονης εκπαίδευσης με φυσική μου παρουσία μέσω Η/Υ.

Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα MS Teams του ΠΑ.Δ.Α. και θα πραγματοποιούνται διαλέξεις κάθε Τρίτη 17:00 – 20:000 & Παρασκευή 19:00 – 21:00 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος), εκτός αντίθετης ανακοίνωσης μέσω του e-class του μαθήματος.

Για τη συμμετοχή στη διάλεξη θα πρέπει να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2e98a3f39631452097908734b786fd2a%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=961ef3bb-2bcf-4b01-9e65-970f8dfc6089&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Επίσης για τη συμμετοχή από Η/Υ προτείνεται η χρήση περιηγητή Google Chrome και επιπλέον θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά το e-mail της Σχολής. ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν αυτό το εξάμηνο το μάθημα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο e-class του μαθήματος (https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH133/)  και να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται εκεί σχετικά με την ηλεκτρονική αίθουσα και τις ημέρες και τις ώρες της θεωρίας.

Η θεωρία έχει διάρκεια 4 ώρες και επαναλαμβάνεται δύο φορές την εβδομάδα ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να επιλέξουν ένα από τα δύο τετράωρα.

Το εργαστήριο του μαθήματος παρέχεται από το τμήμα Ηλεκτρολόγων και Hλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ και για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά αυτό θα απευθύνεστε στους καθηγητές του εργαστηρίου. ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα “Μηχανική των Ρευστών Ι” το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, προσκαλούνται (από 24/02/2021) να εγγραφούν  στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH107/

Παρακαλούμε, κατά την εγγραφή σας στο μάθημα, να συμπληρώνετε τα ζητούμενα στοιχεία σας ως ακριβώς αυτά αναφέρονται στο φοιτητολόγιο, παρέχοντας επίσης ως email τον ιδρυματικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. ...

Περισσότερα

Οι εγγραφές για το εργαστήριο «Μηχανουργική Τεχνολογία Ι» θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο https://eclass.uniwa.gr/ με κωδικό μαθήματος ΜΜ002Υ06.

Για την είσοδο σας στο e-class, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που σας παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος.

  • Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 24-02-2021 μέχρι και την Τρίτη 02-03-2021 και αφορούν φοιτητές του δεύτερου κανονικού εξαμήνου ΜΟΝΟ.
  • Οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το εργαστήριο και οφείλουν μόνο την τελική εξέταση,
  • ...
Περισσότερα