Δ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θεωρία Εργαστ. Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM004Υ01 Αριθμητικές μέθοδοι ΜΕΥ 5 6.5 Σαρρής Ιωάννης
MM004Υ02 Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών ΜΕΥ 4 14×1 6.5 Βασιλόπουλος Γ.
MM004Υ03 Μηχανική των Ρευστών I ΜΕΥ 3 6.5 Νίκας Κ. Σ., Μουστρής Κ.
MM004Υ04 Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη ΜΕΥ 2 6×2 4 Καλδέλλης Ι., Κονδύλη Α.
MM004Υ05 Στοιχεία Μηχανών II ΜΕΥ 5 6.5 Τσολάκης Α., Ράπτης Κ.