Σκοπός – Αντικείμενο

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει ως αποστολή του να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα της Μηχανολογίας. Για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, το Τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, καθώς επίσης και οργάνωση υποδομής για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα.

Με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση οι απόφοιτοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  φοιτούν σήμερα περίπου 3500 φοιτητές και απασχολούνται 21 μέλη ΔΕΠ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί σε ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών πεδίων, όπως:

  • Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών μηχανολογικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων
  • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των παραγωγικών συστημάτων
  • Οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικών επιχειρήσεων και έργων
  • Ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων
  • Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών

 

Με την πλήρη εφαρμογή του νέου 5ετούς Προγράμματος Σπουδών, τις συνεχείς προσπάθειες αναβάθμισης των σπουδών και των αναπτυξιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την απαραίτητη υποστήριξη από την Πολιτεία, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών επιδιώκει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και διεκδικεί δυναμικά τη θέση που του αξίζει στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.