Εργαστήρια

Σύντομή περιγραφή του συνόλου των Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους

Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων

Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής  Ρύπανσης

Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου (CAD)

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας & Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών

Εργαστήριο Αεροδυναμικής

Εργαστήριο Θερμικών Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ενέργειας

Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Μαγνητικών – Υπεραγώγιμων υλικών

Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

Εργαστήριο Μηχανικής Επιφανειών

Εργαστήριο Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων

Εργαστήριο Χημείας

Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Οχημάτων

Εργαστήριο Βιομηχανικής Ρομποτικής

Εργαστήριο Αριθμητικού Ελέγχου Εργαλειομηχανών (CNC-CAM)

Εργαστήριο Μοντελοποίησης Κατασκευών (CAE) – Αντίστροφης Μηχανολογικής Σχεδίασης (RE) – Προσθετικής κατασκευής (AM)

Εργαστήριο Βιομηχανικών Αυτοματισμών

Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

Εργαστήριο Μετρήσεων Τεχνικών Μεγεθών

Εργαστήριο Ρευστομηχανικής

 

Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε ερευνητικά εργαστήρια:

  1. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ενέργειας (Energy Laboratory)
  2. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών (Laboratory of Engineering Design)
  3. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Περιβάλλοντος (Environment Laboratory)
  4. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ρευστο-Θερμικών Συστημάτων (Laboratory of Thermo-Fluid Systems)
  5. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Οχημάτων (Machine Elements and Vehicles Laboratory) (ΦΕΚ B’ 5167/23.11.2020)