Εργαστήρια

 

Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε ερευνητικά εργαστήρια:

  1. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ενέργειας (Energy Laboratory)
  2. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών (Laboratory of Engineering Design)
  3. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Περιβάλλοντος (Environment Laboratory)
  4. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ρευστο-Θερμικών Συστημάτων (Laboratory of Thermo-Fluid Systems)
  5. Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Οχημάτων (Machine Elements and Vehicles Laboratory)