ΣΤ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θεωρία Εργαστ. Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM006Υ01 Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΜΕΥ 5 6.5 Παπουτσιδάκης Μ.
MM006Υ02 Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΕΥ 3 4 Κονδύλη Α.
MM006Υ03 Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός I ΜΕΥ 3 3×2 6.5 Νάζος Α.
MM006Υ04 Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών ΜΕΥ 4 6.5 Ψυλλάκη Π., Νικολαίδης Γ.
MM006Υ05 Τεχνικοοικονομική Ανάλυση ΜΕΥ 3 4×2 6.5 Παπαποστόλου Χ., Κονδύλη Α.
Υποχρεωτικό που δεν προσμερτά στο βαθμό του διπλώματος και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος με ECTS
MM006Υ06 Ξένη Γλώσσα – Τεχνική Ορολογία ΜΕΥ 3 4 Τσατσαρός Π.