Νέο Πρόγραμμα Σπουδών – Αντιστοιχίσεις

Εδώ θα βρείτε το 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (για τους φοιτητές εισαγωγής 2018-19 και μετά).

Οι φοιτητές εισαγωγής 2013-14 έως 2017-18 που θα λάβουν πτυχίο ΠαΔΑ, παρακολουθούν σύμφωνα με τις μεταβατικές ρυθμίσεις, το μεταβατικό Πρόγραμμα Σπουδών όπως αυτό φαίνεται στο μηχανογραφικό τους (χωρίς κατευθύνσεις) με επιπρόσθετα τα νέα μαθήματα που εισήχθησαν για το 5ετές σύμφωνα με την εξής Δομή. Με βάση τον αριστερό πίνακα, θα κοιτούν τα μαθήματα αντιστοίχισης όπως αυτά φαίνονται στο πίνακα δεξιά, τα οποία θα παρακολουθούν σύμφωνα με στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε εξαμήνου.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. (Π.Σ. 2014‐2018)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.

Ειδικά για τους εισαχθέντες Μηχανολόγους το 2013-14 οι αντιστοιχίσεις μαθημάτων από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ προς το νέο Τμήμα Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής βρίσκονται εδώ για την Ενεργειακή Κατεύθυνση και εδώ για την Κατασκευαστική Κατεύθυνση.