Κατασκευαστικός Τομέας

Ο Κατασκευαστικός Τομέας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών υποστηρίζει μέσα από ένα σύγχρονο ανανεωμένο Πρόγραμμα Σπουδών όλα τα απαραίτητα μαθήματα που βοηθούν το Τμήμα να ξεχωρίζει για τις σπουδές στην ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού στη χώρα μας. Οι απόφοιτοί μας τυγχάνουν υψηλής αποδοχής στην αγορά εργασίας και ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρακτικό κομμάτι και τις δεξιότητες με την ισχυρή θεωρητική κατάρτιση.

Τα προσφερόμενα μαθήματα δημιουργούν έναν λειτουργικό συνδυασμό από βασικές γνώσεις που λαμβάνονται στη θεωρία και τα μηχανολογικά εργαστήρια των πρώτων εξαμήνων, τα οποία συμπληρώνονται στα εξάμηνα της εξειδίκευσης με σύγχρονα μαθήματα προσφέροντας ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και κάνοντας εκτεταμένη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής στο εργαστηριακό κομμάτι.

Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου που είναι καταξιωμένο τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, όσο και στο χώρο της βιομηχανίας και της παραγωγής.

 

Εκ μέρους του Κατασκευαστικού Τομέα
ο Διευθυντής
Γεώργιος Νικολαΐδης – Καθηγητής