Θ' Εξάμηνο (ΚΑ2)

Θ' Εξάμηνο (ΚΑ1)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
MM109Ε02 Ασφάλεια Εργασίας – Εργονομία ΜΕ 4 4.5 Νάζος Αντώνιος
MM109Ε03 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΜΕ 4 4.5 Κονδύλη Αιμιλία

Θ' Εξάμηνο (ΚΑ2)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
MM209Ε01 Αντίστροφη Μηχανολογική Σχεδίαση (Reverse Engineering) ΜΕ 4 4.5 Στεργίου Κωσταντίνος
MM209Ε02 Βιομηχανική Ρομποτική ΜΕ 4 4.5  
MM209Ε03 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΜΕ 4 4.5 Ψυλλάκη Πανδώρα
Υποχρεωτικά
MM209Υ01 Μηχατρονική ΜΕ 5 7  
MM209Υ02 Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής (3D-Printing) ΜΕ 5 7 Στεργίου Κωσταντίνος
MM209Υ03 Οχήματα Εδάφους ΜΕ 5 7 Τσολάκης Αντώνιος