Μήνυμα Προέδρου

 

“Επιθυμία μας είναι να εμπνεύσουμε τους φοιτητές μας να αντιληφθούν μέσα από τις σπουδές τους τη σημασία, το δυναμικό και την ομορφιά των μεθόδων επίλυσης μηχανολογικών προβλημάτων, συνεισφέροντας ενεργά στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου για το κοινωνικό σύνολο.”

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός δημιουργεί τεχνικά συστήματα μέσω μετατροπής ενέργειας, ύλης και σημάτων κατά τρόπο ώστε να επιλύει προβλήματα με αντικρουόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές δημιουργώντας αποδοτικές λύσεις μέσα από τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ευρέος φάσματος μηχανολογικών προϊόντων.

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τόσο στα κλασσικά όσο και στα διαρκώς εξελισσόμενα πεδία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, ενσωματώνοντας την αιχμή της έρευνας και τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. διατηρώντας υψηλό επίπεδο ολιγομελών εργαστηριακών ομάδων.

Στα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανολόγου αναφέρονται ενδεικτικά εκείνα της Μηχανικής, των Στοιχείων Μηχανών, του Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών, των Κατεργασιών Αφαίρεσης Υλικού (Κοπής), των Τεχνολογιών Προσθετικής Κατασκευής (Τρισδιάστατης Εκτύπωσης), της Αεροδυναμικής, της Τεχνολογίας Υλικών, της Μετάδοσης Θερμότητας, της Μηχανικής Ρευστών, των Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, της Αξιοποίησης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, της Προστασίας Περιβάλλοντος, της Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού, της Τεχνολογίας Μετρήσεων, της Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοίκησης Παραγωγής.

Καλωσορίζουμε με αγάπη και σεβασμό όλους τους νέους που νοιώθουν ότι τους ελκύει η φοίτηση σε ένα σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο, μέσα από το οποίο θα είναι σε θέση επί παραδείγματι, να σχεδιάσουν, να μελετήσουν, να κατασκευάσουν, να παράγουν τη νέα βελτιωμένη έκδοση ενός αυτοκινήτου, ενός αεροπλάνου, ενός ποδηλάτου, μιας ανεμογεννήτριας, είτε οποιουδήποτε υποσυστήματος αυτών, όπως τη μετάδοση κίνησης, το σύστημα πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης. Παράλληλα όμως θα διδαχθούν τη μέθοδο σχεδιασμού ενός προϊόντος κατά τρόπο ώστε να έχει από τη σχεδίαση έως την παραγωγή και την ανακύκλωσή του, μετά το πέρας του χρόνου ζωής του, τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι θεωρητικές βάσεις σε κλασσικά και σύγχρονα μαθήματα, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο ολιγομελών εργαστηριακών ομάδων πιστεύουμε ότι θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φοιτητών μας και θα τους βοηθήσει να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο το αντικείμενο σπουδών που επέλεξαν!

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Στεργίου