Θ' Εξάμηνο (Ενεργειακή Κατεύθυνση)

Θ' Εξάμηνο (Ενεργειακή Κατεύθυνση)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM109Υ01 Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας ΜΕ 5 7  
MM109Υ02 Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας ΜΕ 5 7 Καββαδίας Κοσμάς, Ζαφειράκης Δημήτριος
MM109Υ03 Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΜΕ 5 7 Μουστρής Κωνσταντίνος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 2 από 5)
MM109Ε01 Αεροδυναμική ΜΕ 4 4.5  
MM109Ε02 Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ενέργειας ΜΕ 4 4.5 Καλδέλλης Ιωάννης, Ζαφειράκης Δημήτριος
MM109Ε02 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική ΜΕ 4 4.5 Σαρρής Ιωάννης
MM909Ε01 Ασφάλεια Εργασίας – Εργονομία ΜΕ 4 4.5 Νάζος Αντώνιος
MM909Ε02 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΜΕ 4 4.5 Κονδύλη Αιμιλία