Ζ' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Ζ' Εξάμηνο-Κατασκευαστική

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM207Υ01 Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές ΜΕ 5 5.5  
MM207Υ02 Κατεργασίες Μορφοποίησης ΜΕ 5 5.5 Βαΐρης Αχιλλέας
MM907Υ01 Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΜΕ 5 5.5  
MM907Υ02 Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΜΕ 5 5.5 Στεργίου Κωνσταντίνος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 2 από 6)
MM207Ε01 Μηχανική Επιφανειών ΜΕ 4 4 Ψυλλάκη Πανδώρα
MM207Ε02 Μηχανουργική Τεχνολογία ΙI ΜΕΥ 4 4 Ψυλλάκη Πανδώρα
MM907Ε01 Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων ΜΕ 4 4  
MM907Ε02 Ηλεκτρικά, Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Κίνησης ΜΕ 4 4  
MM907Ε03 Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης ΜΕ 4 4 Κονδύλη Αιμιλία
MM907Ε04 Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης ΜΕ 4 4