Ζ' Εξάμηνο (ΚΑ2)

Ζ' Εξάμηνο (ΚΑ2)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
MM207Ε01 Μηχανική Επιφανειών ΜΕ 4 4 Ψυλλάκη Πανδώρα
MM207Ε02 Μηχανουργική Τεχνολογία ΙI ΜΕΥ 4 4 Ψυλλάκη Πανδώρα
Υποχρεωτικά
MM207Υ01 Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές ΜΕ 5 5.5 Τσολάκης Αντώνιος
MM207Υ02 Κατεργασίες Μορφοποίησης ΜΕ 5 5.5 Ψυλλάκη Πανδώρα