Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για ΦμεΑ

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου – ΦμεΑ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΦμεΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/τ. Β΄/21-10-2020), τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ορίζουν Καθηγητές Συμβούλους ΦμΕΑ.
Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος σε συνεργασία με τους Καθηγητές-Συμβούλους αναλαμβάνουν δράσεις για:

 • Διαρκή καταγραφή φοιτητών ομάδας-στόχου (ΦμεΑ, φοιτητές ΕΚΟ) και ειδικών αναγκών τους
 • Εκτίμηση ατομικής λειτουργικότητας/εμποδίων στις σπουδές
 • Προσδιορισμός και προσαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών
 • Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Προσβάσιμο ψηφιακό μαθησιακό υλικό – Προσβάσιμο ιδρυματικό ιστότοπο
 • Εθελοντισμό – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση
 • Προσβασιμότητα χώρων
 • Οικονομική ενίσχυση αδυνάτων φοιτητών για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης σπουδών
 • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού

 

Το τμήμα έχει ορίσει ως:

 1. τακτικό μέλος Συμβούλου ΦμΕΑ  τον κ. Καββαδία Κοσμά,  Αναπληρωτή Καθηγητή
 2. με αναπληρώτρια την κα Κανετάκη Ζωή, Λέκτορα Πανεπιστημίου.

Για επικοινωνία ή και  διενέργεια εξ αποστάσεως συνάντησης μέσω MS Teams, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί του (kosmas.kavadias@uniwa.gr) ώστε να σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος.