Η’ Εξάμηνο-Ενεργειακή

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Θεωρία Εργαστ. Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM108Υ01 Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια ΜΕ 3 2×3 6 Καββαδίας Κ.
MM108Υ02 Θερμικές Στροβιλομηχανές ΜΕ 5 6 Γκούντας Α.
MM108Υ03 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II ΜΕ 5 4 6 Θεοδωρακάκος Α.
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (επιλογή 3 από 6)
MM108Ε01 Θερμοδυναμική II ΜΕ 2 2 4 Σακελλαρίου Ε.
MM108Ε02 Φαινόμενα Μεταφοράς ΜΕ 4 4 Βασιλείου Θ.
MM908Ε01 Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων ΜΕ 2 2 4 Κονδύλη Α.
MM908Ε02 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΜΕ 2 4×2 4 Καλδέλλης Ι. , Μπεσέρης Γ., Ζαφειράκης Δ.
MM908Ε03 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΜΕ 2 2 4 Νάζος Α.