Συνεργαζόμενα Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

E-MAIL

1
ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
nzach@uniwa.gr
2 ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ stheochari@uniwa.gr
3 ΚΑΡΑΪΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ karaisas@uniwa.gr
4 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ mipapou@uniwa.gr
5 ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ pt@uniwa.gr