Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ