Σαρρής Ιωάννης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

sarris@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1131

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://fluids.uniwa.gr/

Διεύθυνση Γραφείου

Δα4, Β025ε, Β014, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 15.00-17.00 & Παρασκευή 11.00-13.00