ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

Τα ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ θα γίνονται

στην αίθουσα Β217

Παρακαλούνται οι φοιτητές  ΑΦΟΎ εγγραφούν πρώτα

στο ΜΆΘΗΜΑ :    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 2021-22

        ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ http://eclass.uniwa.gr

να εγγραφούν και στην ομάδα εργαστηρίου που προτιμούν.

Η κάθε ομάδα θα πραγματοποιεί εργαστηριακή άσκηση ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ εβδομάδα.

Το σύνολο των ασκήσεων που θα πραγματοποιηθούν είναι 5.

Εκτός του βαθμού από τις εργασίες, που θα πρέπει να παραδίδονται σε κάθε άσκηση (στην ώρα τους), θα υπάρξει μία ενδιάμεση και μία τελική γραπτή εξέταση.

Ο τελικός βαθμός του εργαστηρίου θα προκύπτει ως εξής: Εργασίες 50% Ενδιάμεσο τεστ 20% Τελική εξέταση 30%.

Η πρώτη εργαστηριακή άσκηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/10/21 στις 09:00-11:00 (ΟΜΑΔΑ  Τ1-Α) 

 Ονοματολογία ομάδας: Το πρώτο γράμμα Τ ή Π σημαίνει Τρίτη ή Πέμπτη αντίστοιχα. Την πρώτη εβδομάδα (18-24/10/21) του εργαστηρίου θα ασκηθούν οι ομάδες Α και την επόμενη οι ομάδες Β κ.ο.κ.

Ο καθηγητής

 

Γ. Νικολαΐδης