Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές των ΤΕΙ υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα μετά το πέρας των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων.

Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών αφού ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων.

Με την πρακτική άσκηση οι σπουδαστές συσχετίζουν τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τα προβλήματα των χώρων παραγωγής, αντιλαμβάνονται τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Η πρακτική άσκηση οργανώνεται και εποπτεύεται από το Τμήμα.

Η άσκηση αυτή στο επάγγελμα πραγματοποιείται σε θεσμοθετημένες θέσεις του Δημοσίου τομέα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Μαθήματα Ειδικότητας για Πρακτική Άσκηση

Για την αποτελεσματική διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα ο φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς έξι (6) από τα μαθήματα ειδικότητας.

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές ΤΕΙ

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

 

  • Φοιτητές 5ους Προγράμματος Σπουδών

 

 1. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (πληροφορίες / διαδικασίες)
  • Απασχόληση φοιτητών 5ους Προγράμματος Σπουδών (ΕΣΠΑ)
   Διαδικασίες
   Αποστολή Αγγελιών:
   Γραφείο Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα (Β025α)
   Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12241 Αιγάλεω
   (+30) 210 538 1359, gpa2@uniwa.gr