ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θα πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες να εγγραφούν στο eclass μέχρι την Τετάρτη 9-3-22

Τα μαθήματα Θεωρίας θα αρχίσουν την Παρασκευή  11/3/22