ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Θεωρία: Δευτέρα 15-17 (Δ.001)
Εργαστήρια: Δευτέρα 9-11, 11-13, Τετάρτη 9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-19, 19-21 και Πέμπτη 9-11, 11-13
στην αίθουσα Β215
Οι εγγραφές στο εργαστήριο γίνονται στο e-class, από όπου θα σταλεί ανακοίνωση για την έναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων.