Αντοχή των Υλικών – Ανακοίνωση

Αντοχή των Υλικών – Ανακοίνωση

Αγαπητοί φοιτητές,

τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα θεωρίας στην Αντοχή των Υλικών για το εαρινό εξάμηνο 2021 θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη 17:00-21:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24/03/2021 στις 17:00. Παρακαλώ να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Microsoft Teams μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a680debefdae8428ea625abe1e6427b07%40thread.tacv2/conversations?groupId=be54819d-5a30-4297-83c9-f809bd947cf6&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Οι σημειώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος θα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας του e-class. Παρακαλώ να εγγραφείτε στο μάθημα το οποίο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH205/

 

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος

Δημήτριος Σάββας