Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM)

Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM)

Οι Εγγραφές και η επικοινωνία για το μάθημα θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Moodle (https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=1244).

Η φόρμα εγγραφής (Εγγραφή-Επιλογή Εργαστηριακού Τμήματος (2023-2024)) θα είναι διαθέσιμη εως και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024 (23:59).

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 18-22 Μαρτίου 2024.

Εκ του Εργαστηρίου