Εγγραφές σε εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος “Μηχανική Επιφανειών”

Εγγραφές σε εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος “Μηχανική Επιφανειών”

Οι εγγραφές στο εργαστηριακό τμήμα (Τετάρτη 19:00-21:00) του μαθήματος “Μηχανική Επιφανειών” πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικού συνδέσμου 

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 14/10/21.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ