Εγγραφές στο εργαστήριο του μαθήματος “Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών Υλικών”

Εγγραφές στο εργαστήριο του μαθήματος “Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών Υλικών”

Οι εγγραφές στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών υλικών» θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 (13.00) μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου (23.59) μέσω της πλατφόρμας eclass (https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH129)