Εγγραφές στο Εργαστήριο του μαθήματος «Ατμοσφαιρική Ρύπανση»

Εγγραφές στο Εργαστήριο του μαθήματος «Ατμοσφαιρική Ρύπανση»

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο εργαστήριο του μαθήματος «Ατμοσφαιρική Ρύπανση» θα πραγματοποιηθούν από σήμερα Δευτέρα 10/10/2022 μέχρι και την Κυριακή 16/10/2022 και ώρα 22:00, μέσω της πλατφόρμας e-class. Ειδικότερα:

  1. Εισέρχεστε στην διεύθυνση: https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH124/
  2. Αριστερά στο menu, επιλέγετε «Ομάδες Χρηστών»
  3. Επιλέγεται την εργαστηριακή ομάδα που επιθυμείτε και κάνετε την εγγραφή σας.

Προσοχή!!!

  1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές, επιθυμείτε να αλλάξετε εργαστηριακή ομάδα, το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να διαγραφείτε και να επανεγγραφείτε σε άλλη ομάδα της επιλογής σας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Άρα, σε τέτοια περίπτωση, εισέρχεστε ξανά στην Ομάδα Χρηστών του μαθήματος, διαγράφεστε από την αρχική ομάδα που είχατε επιλέξει και κάνετε την επανεγγραφή σας σε μια νέα ομάδα. Για το λόγο αυτό, μην στέλνετε σχετικά μηνύματα.
  2. Η εγγραφή σε Εργαστηριακή Ομάδα είναι υποχρεωτική και για όσους φοιτητές και όσες φοιτήτριες έχουν «περάσει» το Εργαστήριο στο προηγούμενο εξάμηνο. Στην πρώτη συνάντηση θα λάβουν οδηγίες για την δική τους συμμετοχή στην εξέλιξη του Εργαστηρίου κατά την διάρκεια του εξαμήνου.
  3. Τα Εργαστήρια του μαθήματος θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Τρίτη 18/10/2021, βάσει του προγράμματος και της ομάδας που έχει επιλεγεί.

Εκ του Εργαστηρίου