Εγγραφές στο Εργαστήριο του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών-ΙΙ»

Εγγραφές στο Εργαστήριο του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών-ΙΙ»

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο εργαστήριο του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών-ΙΙ» θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την Πέμπτη 28/10/2021 και ώρα 22:00, μέσω της πλατφόρμας e-class. Ειδικότερα:

  1. Εισέρχεστε στην διεύθυνση: https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH109/
  2. Αριστερά στο menu, επιλέγετε «Ομάδες Χρηστών»
  3. Επιλέγετε την εργαστηριακή ομάδα που επιθυμείτε και κάνετε την εγγραφή σας.

Προσοχή!!!

Αν για οποιοδήποτε λόγω και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές επιθυμείτε να αλλάξετε εργαστηριακή ομάδα, το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να διαγραφείτε και να επανεγγραφείτε σε άλλη ομάδα της επιλογής σας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Άρα, σε τέτοια περίπτωση, εισέρχεστε ξανά στην Ομάδα Χρηστών του μαθήματος, διαγράφεστε από την αρχική ομάδα που είχατε επιλέξει και κάνετε την επανεγγραφή σας σε μια νέα ομάδα. Για το λόγο αυτό, μην στέλνετε σχετικά μηνύματα.

Τα Εργαστήρια του μαθήματος θα ξεκινήσουν από την Δευτέρα  01/11/2021. Θα ακολουθήσει σχετική νέα ανακοίνωση.

Εκ του Εργαστηρίου