Εγγραφές στο μάθημα Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής

Εγγραφές στο μάθημα Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής

Οι φοιτητές που προτίθενται να πάρουν το μάθημα Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής του 9ου εξαμήνου παρακαλούνται να κάνουν την εγγραφή τους στο moodle από εδώ.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Δευτέρα 17:00-22:00 στο εργαστήριο CNC. Έναρξη: Δευτέρα 17/10.

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος

Κωνσταντίνος Στεργίου