ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”

Αγαπητές/τοι φοιτήτριες/τες οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 14/03/2024 τις ώρες και στην αίθουσα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2023-2024.