Έναρξη μαθήματος “Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης”

Έναρξη μαθήματος “Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης”

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

https://ops.mech.uniwa.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η θεωρία του μαθήματος Οργάνωση Παραγωγής και Συντήρησης  (Ζ’ Εξάμηνο) ξεκινά βάσει προγράμματος στις 18/10/23.

Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και για τις Ασκήσεις Πράξης.

Εκ του Εργαστηρίου