Εξέταση Μαθήματος “Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια”

Εξέταση Μαθήματος “Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια”

Αναρτήθηκε στη σελίδα moodle του μαθήματος η “Αίτηση Συμμετοχής στην Εξέταση του Μαθήματος (Εαρινό 2021-Εξεταστική Ιουλίου)”.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες & το “Πρωτόκολλο Συμμετοχής στην Εξέταση του Μαθήματος)” και εφόσον το αποδέχεστε συμπληρώστε τη «ΔΗΛΩΣΗ συμμετοχής στην Εξέταση» που θα βρείτε στο ίδιο πεδίο.

Η διορία για την συμπλήρωση της δήλωσης είναι έως το Σάββατο 10/7/2021 και ώρα 23:59.

Μετά τη λήξη της διορίας δεν θα έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση!!!

Στις ομάδες εξέτασης (Microsoft Teams) θα προστεθείτε στις 11/7/2021, μετά την λήξη δηλαδή της διορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω της  σελίδας moodle του μαθήματος στο πεδίο “Ερωτήσεις – Απορίες σχετικά με το μάθημα“.

Εκ του εργαστηρίου.