Εξέταση Μαθήματος “Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη”

Εξέταση Μαθήματος “Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη”

Αναρτήθηκαν στη σελίδα moodle του μαθήματος οι οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο 2021.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες & το “πρωτόκολλο συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος” και εφόσον το αποδέχεστε συμπληρώστε τη «ΔΗΛΩΣΗ συμμετοχής στις Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021» που θα βρείτε στο ίδιο πεδίο.

Η διορία για την συμπλήρωση της δήλωσης είναι έως τις 3/7/2021 και ώρα 23:59.

Μετά τη λήξη της διορίας δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.

Στις ομάδες εξέτασης (Microsoft Teams) θα προστεθείτε στις 4/7/2021, μετά την λήξη δηλαδή της διορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω της  σελίδας moodle του μαθήματος στο πεδίο “Ερωτήσεις – Απορίες σχετικά με το μάθημα“.

Εκ του εργαστηρίου.