Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια – Εγγραφές σε moodle & εργαστήριο

Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια – Εγγραφές σε moodle & εργαστήριο

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια, ότι οι εγγραφές εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν online μέσω της πλατφόρμας moodle. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο μάθημα (αυτοεγγραφή) με κλειδί εγγραφής exek2021, και στη συνέχεια να κάνουν εγγραφή στο εργαστηριακό τμήμα που επιθυμούν. Η σχετική διαδικασία εγγραφής θα είναι ενεργή στο χώρο του μαθήματος στην ενότητα «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» από Τρίτη 02/03/2021 και ώρα 17:00 έως Πέμπτη 04/03/2021 και ώρα 09:οο (π.μ). Ο/η κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα εγγραφής σε ένα μόνο από τα 3 διαθέσιμα τμήματα αλλά και δικαίωμα αλλαγής της επιλογής του έως τη λήξη της προθεσμίας.

Τα μαθήματα θεωρίας θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ για το εργαστήριο η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την τρέχουσα εβδομάδα (Πέμπτη 4/3 & Παρασκευή 5/3). Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω ms teams. Στις αντίστοιχες ομάδες θα προστεθούν μόνο όσοι/ες είναι γραμμένοι/ες στο moodle του μαθήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με το μάθημα, θα ανακοινώνονται μέσω της πλατφόρμας.

Στο πεδίο “Ερωτήσεις – Απορίες σχετικά με το μάθημα” της σελίδας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες μπορούν να  επικοινωνήσουν με το προσωπικό του εργαστηρίου.