Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια – Εξέταση Εργαστηρίου

Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια – Εξέταση Εργαστηρίου

Ενημερώνουμε πως την Πέμπτη 17/6 και την Παρασκευή 18/6 θα πραγματοποιηθεί  η τελική εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, τις αντίστοιχες ώρες για κάθε εργαστηριακό τμήμα, δηλαδή: Πέμπτη  17:00-19:00, Πέμπτη 19:00-21:00 και Παρασκευή 17:00-19:00.