ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021-2022

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021-2022

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου «Κατεργασίες Μορφοποίησης» (MM207Y02), παρακαλούνται να εγγραφούν στην αντίστοιχη σελίδα του eclass και να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Οι φοιτητές/σπουδαστές παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών, παρακαλούνται να συμβουλευτούν τον πίνακα αντιστοιχήσεων που έχει ανακοινωθεί στη σελίδα της γραμματείας του Τμήματος.