ΜΕΚ Ι, εγγραφή σε τμήματα εργαστηρίου χειμερινού εξάμηνου 2023 – 2024

ΜΕΚ Ι, εγγραφή σε τμήματα εργαστηρίου χειμερινού εξάμηνου 2023 – 2024

Καλημέρα σας

Τα τμήματα Εργαστηρίου ΜΕΚ Ι για το χειμερινό εξάμηνο 2023 – 2024 θα είναι ως εξής:

Τρίτη 15-16 (Α)

Τρίτη 16-17 (Α και Β)

Τρίτη 17-18 (Α και Β)

Τρίτη 18-19 (Α και Β)

Τρίτη 19-20 (Α και Β)

 

Δηλαδή συνολικά 9 τμήματα, 5 τμήματα Α θα γίνονται την μία εβδομάδα και την επόμενη θα γίνονται τα 4 τμήματα Β, εναλλάξ, όπως εξηγήθηκε στο μάθημα.

Την εβδομάδα των Β τμημάτων, και Τρίτη ώρα 15-16 (όταν δηλαδή δεν υπάρχει εργαστηριακό τμήμα), θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει μία ώρα Ασκήσεων Πράξης. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για αυτό το θέμα.

Οι εγγραφές θα γίνουν μέσω e-class, και ή έναρξη των εγγραφών θα ξεκινήσει από τις 8:00 π.μ. την Πέμπτη 02/11/2023. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά τμήμα θα είναι 22. Παρακαλώ μεγάλη προσοχή στην επιλογή τμήματος, ώστε να αποφευχθούν αλλαγές. Όσοι δεν καταφέρουν ή αμελήσουν τα εγγραφούν, θα κατανεμηθούν σε τμήμα που θα αποφασίσει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, ανεξαρτήτως επιθυμίας του φοιτητή.

Η έναρξη των εργαστηρίων θα γίνει από την Τρίτη 07/11/2023.

Υπενθυμίζονται τα ακόλουθα (που έχουν συζητηθεί εκτενώς στο μάθημα):

  • Τα εργαστήρια θα διαρκούν 1 ώρα, και κάθε τμήμα θα παρακολουθεί εβδομάδα παρά εβδομάδα.
  • Στο χώρο του εργαστηρίου θα δίνονται μόνο οι απολύτως απαραίτητες οδηγίες διεξαγωγής των μετρήσεων, χειρισμού και ασφαλείας. Θα καταγράφονται οι μετρήσεις και μετά το πέρας τους, το εργαστήριο θα ολοκληρώνεται. Οι μετρήσεις θα χρησιμοποιούνται στην εργασία που θα πρέπει να παραδώσουν οι φοιτητές, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα έχουν λάβει. Εκτενείς οδηγίες για την εργασία, αναλυτικά η διαδικασία και το θεωρητικό υπόβαθρο των μετρήσεων και των υπολογισμών θα δίνονται κατά την διάρκεια των θεωρητικών παραδόσεων του μαθήματος (Δευτέρα 9:00 – 13:00, εννοείται πριν την ημέρα διεξαγωγής των μετρήσεων των Α τμημάτων).
  • Ο αρχικός προγραμματισμός περιλαμβάνει 4 παρακολουθήσεις εργαστηρίου. Η 1η είναι επίδειξης ενώ στις υπόλοιπες 3 θα λαμβάνονται μετρήσεις και θα παραδίδεται η αντίστοιχη εργασία. Οι φοιτητές ανεβάζουν την εργασία στο e-class πριν την διεξαγωγή του επόμενου εργαστηρίου τους (2 εβδομάδες). Δικαίωμα να παραδώσουν και να βαθμολογηθούν στην εργασία τους έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει την αντίστοιχη εργαστηριακή άσκηση. Η τελική βαθμολογία προκύπτει σαν ο μέσος όρος των βαθμολογιών των προβλεπόμενων εργασιών (με βαθμό εργασίας 0 εάν αυτή δεν έχει παραδοθεί). Οι εργασίες θα ελέγχονται για λογοκλοπή μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού του ιδρύματος (Turnitin).
  • Ο βαθμός εργαστηρίου προσμετράται με βαρύτητα 20% στον τελικό συνδυασμένο βαθμό του μαθήματος (80% τελική εξέταση μαθήματος + 20% βαθμός εργαστηρίου).
  • Η βαθμολογία του εργαστηρίου που έχεις επιτύχει κάποιος φοιτητής κρατείται για απεριόριστο χρονικό διάστημα (είτε είναι επάνω από 5, είτε κάτω από 5).
  • Η παρακολούθηση του εργαστηρίου (στο σύνολό της) είναι προαιρετική. Όποιος επιλέξει να μην το παρακολουθήσει θα έχει τελική βαθμολογία το 80% του βαθμού που θα επιτύχει στην τελική εξέταση. Όποιος επιλέξει όμως να το παρακολουθήσει υποχρεούται να παρακολουθήσει όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις.
  • Ανακοινώσεις για το εργαστήριο, υλικό, κλπ., θα είναι διαθέσιμο μέσω e-class.
  • Εγγραφή σε εργαστηριακό τμήμα υποδηλώνει και την ρητή συμφωνία με τους παραπάνω όρους διεξαγωγής του εργαστηρίου.

Α. Θεοδωρακάκος