Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Εγγραφές moodle & Φροντιστήριο

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Εγγραφές moodle & Φροντιστήριο

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, ότι οι εγγραφές Φροντιστηριακών Τμημάτων θα γίνουν online μέσω της πλατφόρμας moodle. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο μάθημα (αυτοεγγραφή) με κλειδί εγγραφής mepe2021, και στη συνέχεια να κάνουν εγγραφή στο φροντιστηριακό τμήμα που επιθυμούν. Η σχετική διαδικασία εγγραφής θα είναι ενεργή στο χώρο του μαθήματος στην ενότητα «Εγγραφές σε Φροντιστηριακά Τμήματα_ΕΑΡ2021» από Τρίτη 2/03/2021 έως Κυριακή 7/03/2021 και ώρα 24:00. Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα εγγραφής σε ένα μόνο φροντιστηριακό τμήμα αλλά και δικαίωμα αλλαγής της επιλογής του έως τη λήξη της προθεσμίας. Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής στο μάθημα και στις φροντιστηριακές ομάδες υπάρχουν στην πλατφόρμα.