Μηχανολογικός Σχεδιασμός (Σχεδιασμός Κατασκευών)

Μηχανολογικός Σχεδιασμός (Σχεδιασμός Κατασκευών)

Θα ήθελα να ενημερώσω οτι οι διαλέξεις στο μάθημα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού ξεκινούν κανονικά την Πέμπτη 15/10 ώρα 13:00, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα του Moodle: https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=225

Κωνσταντίνος Στεργίου

Υ.Γ. Υπενθυμίζεται οτι η εγγραφή στο Moodle είναι ανεξάρτητη της επίσημης εγγραφής στο μάθημα μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Εάν δεν γίνει η εγγραφή στη Γραμματεία δεν είναι δυνατή η βαθμολόγηση στο τέλος του εξαμήνου.