ΜΜ005Υ05 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Έναρξη και σελίδα eClass

ΜΜ005Υ05 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Έναρξη και σελίδα eClass

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος ΜΜ005Υ05 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,  τη Δε. 11 Οκτωβρίου 2021 θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική παρουσίαση με αντικείμενο την εισαγωγή / υπενθύμιση σχετικά με το μαθηματικό λογισμικό τύπου Matlab-Octave-Scilab (MOS) και τα διαθέσιμα υπολογιστικά βοηθήματα Control Systems (εισηγητής κ. Β. Μιχάλαινας). Η χρήση λογισμικού MOS είναι απαραίτητη για την εκπόνηση των εργασιών και επίσης για την επεξεργασία ασκήσεων, παραδειγμάτων κλπ. Οι Ασκήσεις Πράξεις θα ξεκινήσουν επόμενη εβδομάδα.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μαθήματος κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (ανακοινώσεις, τεκμηρίωση, μηνύματα κλπ.) θα διακινούνται μέσω της σελίδας του μαθήματος στο σύστημα  Open eClass του Πανεπιστημίου. Για να εγγραφείτε απαιτείται αίτηση στο σύστημα eClass και αποδοχή από τους διδάσκοντες διαχειριστές.
Tags: