ΜΜ006Υ01Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί : αλλαγή προγράμματος Ασκήσεων Πράξης

ΜΜ006Υ01Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί : αλλαγή προγράμματος Ασκήσεων Πράξης

Από την τρέχουσα εβδομάδα (12/04) και εφεξής, ο προγραμματισμός των παραδόσεων των Ασκήσεων Πράξης εφαρμόζεται ως εξής:
α’ κλιμάκιο = Τρίτη 1800-2100, αίθουσα Β114
β’ κλιμάκιο = Παρασκευή 1800-2100, αίθουσα Α210.
Το κλιμάκιο της Παρασκευής αντικαθιστά εκείνο της Τετάρτης, το οποίο καταργείται.