ΜΜ006Υ01Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί : έναρξη Φροντιστηριακών Ασκήσεων

ΜΜ006Υ01Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί : έναρξη Φροντιστηριακών Ασκήσεων

Οι Φροντιστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος ΜΜ006Υ01 “Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί” προγραμματίζονται ως κατωτέρω:
– Α’ κλιμάκιο,  Τρίτη ώρα 1800, αίθουσα Β222, για φοιτητές/φοιτήτριες με αρχικά γράμματα επωνύμου από ΑΑ έως και ΚΩ,
– Β’ κλιμάκιο Τετάρτη, ώρα 1800, αίθουσα Β222, για φοιτητές/φοιτήτριες με αρχικά γράμματα επωνύμου από ΛΑ έως και ΩΩ,
με έναρξη την τρέχουσα εβδομάδα (Τρίτη 07/03/2023 και Τετάρτη 08/03/2023).