ΜΜ109Υ01 Μηχατρονική: νέος προγραμματισμός διαλέξεων (από Δε. 13/11)

ΜΜ109Υ01 Μηχατρονική: νέος προγραμματισμός διαλέξεων (από Δε. 13/11)

Το τρέχον εξάμηνο και με έναρξη την εβδομάδα 13-17 Νοεμβρίου, οι διαλέξεις του μαθήματος “Μηχατρονική” προγραμματίζονται τη  Δευτέρα 1200-1500 στην αίθουσα Γ021. Ο υφιστάμενος προγραμματισμός των ασκήσεων πράξης δεν μεταβάλεται.