ΜΜ209Ε02 Βιομηχανική Ρομποτική: Δε. 23 Οκτ. 2023 ώρα έναρξης 12:00

ΜΜ209Ε02 Βιομηχανική Ρομποτική: Δε. 23 Οκτ. 2023 ώρα έναρξης 12:00

Κατ’ εξαίρεση, ειδικώς τη Δε. 23 Οκτωβρίου 2023, η διάλεξη θα ξεκινήσει ώρα 12:00, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε έκτακτη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.